19-139333

Rear Bilstein B4 - Gas Shock Absorber - 19-139333

CAR FITMENT:
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI,
2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V (06/07-) with standard chassis
VA: ÌÎÌ_ÌÎ__ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ_ÌÎÌ_ÌÎÌ_ÌÎ___ÌÎÌ_ÌÎ__ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ_ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎ__ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ_ÌÎÌ_ÌÎÌ_ÌÎ___ÌÎÌ_ÌÎ__ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ_ÌÎÌ_ÌÎÌ_ÌÎ__?a: 50 mm; mark: G02
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI,
2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V (06/07-) with standard chassis
VA: ÌÎÌ_ÌÎ__ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ_ÌÎÌ_ÌÎÌ_ÌÎ___ÌÎÌ_ÌÎ__ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ_ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎ__ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ_ÌÎÌ_ÌÎÌ_ÌÎ___ÌÎÌ_ÌÎ__ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ_ÌÎÌ_ÌÎÌ_ÌÎ__?a: 55 mm; mark: G07,G08
VW TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.4 Fsi, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6,
1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel,
2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V (08/03-05/10) with standard chassis; with sports suspension; without electronic suspension control
VA: ÌÎÌ_ÌÎ__ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ_ÌÎÌ_ÌÎÌ_ÌÎ___ÌÎÌ_ÌÎ__ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ_ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎ__ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ_ÌÎÌ_ÌÎÌ_ÌÎ___ÌÎÌ_ÌÎ__ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ_ÌÎÌ_ÌÎÌ_ÌÎ__?a: 55 mm; mark: G07

Trustpilot